فولاد VCN |قیمت فولاد VCN | مشخصات فولاد VCN

فولاد VCN |قیمت فولاد VCN | مشخصات فولاد VCN

فولاد VCN ویژگی‌های اصلی "vanadium carbide nitride"  که به اختصار به آن وی سی ان  گویند . قابلیت عملیات حرارتی بسیار خوب آن است.  Steel VCN برای ساخت قطعات و دستگاه‌هایی که در معرض بارگذاری های شدید کششی، خمشی و پیچشی قرار دارند استفاده می شود. دلیل استفاده از این ...